credo-art

Tworzę na własne ryzyko i odpowiedzialność, kontynuuję to skutecznie przez pięćdziesiąt lat, będąc daleko od komercji.
Mój rygor uwolniony jest od „mody” w sztuce i programów artystycznych, surowych wytycznych, patentów. Studia i
dalsza praca na uczelni ukazały mi, jak zasobne jest archiwum (skansen) idei, manifestów i teorii i jak trudno nie zagubić
się w tym gąszczu i być sobą. Pocieszające jednak jest to, że coś pozostaje, wchodząc na stałe do zbioru wartości
nieprzemijających. Robię to, co robię: rysunek, grafika, malowanie, instalacja. Raduje mnie fakt, że to wszystko jest
trudne do zaszufladkowania przez opisujących. Maluję rzeczy, które widzę wokół siebie, i te, które mam w umyśle i
sercu, chociaż zdaję sobie sprawę, jakim ciężarem we współczesnej plastyce są myśli i rzeczy. Rzeczy – proste formy:
muszla, perła, kula – jajko, najbardziej popularne, najstarsze symbole (jajo Piera della Francesca, jajka Pietera Bruegla,
embrion Salvadora Dali, jaja Constantina Brâncușiego) pojawiają się od początku w mojej twórczości. Nie odrzucam
dawnych tematów: akt, martwa natura, pejzaż. Moich przodków w sztuce jest wielu – najważniejszych i mniej ważnych.
Przed wielu laty wchodziłem z nimi w dialog, obecnie tego unikam. Jestem w stanie bardzo szybko namalować obraz,
ale z reguły tworzę go bardzo długo, nigdy „odtąd dotąd”, ma on wiele warstw. Kiedy maluję, nie ma nic poza mną i
obrazem; układ, okoliczności – nikt mnie nie goni i jestem z tego wielce rad. Tworzę na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Mimo względności terminu „piękno” odrzucam bylejakość (przeciętność) i nic nie poradzę na to.
Uważam tworzenie za ekwiwalent życia na własną rękę.

Jerzy Leszek Stanecki

 

 

 

Reviews

…Twórczość Staneckiego, głównie graficzna (choć również maluje i rysuje), inspirowana osobistymi zainteresowaniami w początkowym okresie wyrażała metaforycznie i symbolicznie jego osobisty stosunek do sportu (uprawiał biegi długie), teatru i muzyki. Cechą charakterystyczną jego grafik jest multiplikowanie pomysłu. Powstaje grafika opracowana w szczegółach, ze śladami działania różnych narzędzi i różnych technik, która staje się podstawą do dalszego opracowania z czego powstaje nowa, inna, grafika. Nowopowstałe grafiki inspirują dalej, następuje dalsze opracowanie, trawienie, rycie, ale
i cięcie, rozkawałkowanie, dalsze drążenie, swego rodzaju „chirurgia” blachy. Wieczne poszukiwanie, swoisty niepokój, dążenie do celu przeczuwalnego, ale nie wyobrażonego do końca, charakteryzują twórczość Staneckiego. Tworzenie przez niszczenie. Stanecki niszczy i konstruuje, bawi się tworząc nowe formy. Z chaosu powstaje jego świat. Stanecki dąży do uzyskania nowej formy, wyraża również swój stosunek do świata, do jego nietrwałości i zmienności. Szuka zgody i porządku a znajduje to w samym procesie tworzenia…

Profesor Leszek Rózga

…Jerzego L. Staneckiego poznałem przy okazji uczestnictwa w plenerze sportowym w „Ośrodku przygotowań olimpijskich” w Spale. Chodził On wówczas w glorii nagród które otrzymał w konkursach ogólnopolskich. Prace, którymi zdobył uznanie jurorów – ukazywały artystę posługującego się
z niezwykłą swobodą materią warsztatu graficznego. Grafiki te atakowały kontrastami materii jakie można uzyskać łącząc druk wypukły, płaski i wklęsły. Imponował mi profesjonalizm Staneckiego objawiający się w podejmowaniu narzuconych przez konkursy tematów, które realizował z sukcesem, korzystając z języka plastycznego będącego wypadkową talentu i kunsztu warsztatowego…

Profesor Włodzimierz Kotkowski

…Z przewodu na stanowisko adiunkta na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii zapamiętałem
Jerzego Staneckiego jako Mistrza Małej Formy. Ucieszyłem się więc, że kontynuuje On swój cykl „13X18”
/to w centymetrach/, że poza twórczością przez duże T stale tworzy małe etiudy – i nie wiem, czy wielkość dzieła zależy od formatu. Nie oprę się pokusie i wymienię kilka: POTRÓJNA LINGA, JONI, GEOMETRY SHELL. Małych prac Staneckiego można wymienić mnóstwo i zawsze znajdzie się coś godnego uwagi. Nie o to jednak idzie, by dowodzić Jego pracowitości. Ta jest oczywista i niemal tak naturalna jak oddychanie. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że jest to artysta wielokrotnie powracający do tematu, drążący go, dzięki czemu powstaje wiele wariacji – improwizacji. Może to cecha naszej generacji wychowanej na jazzie. Motyw Jajko wraca wielokrotnie w różnych pracach i w różnym czasie. Prace
z muszlami /jest ich wiele/ odczytuję jako ukłon w stronę europejskiego symbolizmu. W muszli można znaleźć perłę, ta zaś znaczy dobro, piękno, sacrum – czyli podstawowe wartości naszej kultury…

Profesor Rafał Strent

„Twórczość Staneckiego można określić jako figuratywną choć wiele jego obrazów na pierwszy rzut oka ma charakter abstrakcji o porządku geometrycznym. Jest to jednak tylko wrażenie – ponieważ abstrakcyjnie wyobrażone figury mają swoją masę i powietrze wokół siebie. Bywa że jest to „przestrzeń” wnętrza, ale czasem możemy dopatrzyć się „powietrza” pejzażu .”

Kraków, 2001 r.                                                                   prof. Wł. Kotkowski

 

„Całkiem bez zahamowań rozwijają się rysunki Staneckiego, które przestają być „tajemnicą alkowy”. Są młodzieńczo barwne i skundlone technicznie: rysowane partie mieszają się z monotypią i collag’em, a dostojna czystość techniki jest Staneckiemu tak odległa, jak pukle do ramion. Nasza  generacja skażona jest jazzem. Myślę tu o potrzebie koncepcji w nieskończonych wariacjach, o potrzebie improwizacji na zadany temat, który zadało Mu życie. Właściwie poświęcił życie improwizacji. Ciekaw jestem, czym się to skończy –

Warszawa, 2002 r.                                                        prof. R. Strent

 

 

 

Calendar

Jerzy Leszek Stanecki

Ur. 13 maja  1944 r. w Lubz k/Hamburga.

 Rodzice: matka Katarzyna, ojciec Jerzy , zabity w maju 1944 r. przez Gestapo.

1951-58 Szkoła Podstawowa w Andrzejowie, laureat konkursów plastycznych.

Od 1958 r. uprawia lekkoatletykę (biegi średnie i długie)

Od 1958 r. nauka w Technikum Geodezyjnym w Łodzi.

Sporty uzupełniające:  Zapasy (wicemistrz Łodzi juniorów w wadze piórkowej w stylu klasycznym, gra w Rugby (Budowlani) w juniorach.

1962 r. – Nauka na instrumentach ( kornet, trąbka ,fligen horn)

Do 1964 praca w  Geodezji, pomiary na terenie całego kraju.

1964 – 1966 – Nauka w Studium Kulturalno- Oświatowym w Łodzi.

 1964r. –Praca w studenckim teatrze „ RETORTA”  — „Teatr 77”. Scena mimu.

1966  – Studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale Ubioru w prac. grafiki art. prof. Leszka Rózgi, grafiki użytkowej i typografii prof. Stefana Krygiera.

 L.A. –  w  maratonie wyniki , poniżej 3-ch godzin.

1968- 71  Praca w P.W.K.F.- Film Polski, grafik – oprac.  czołówek filmów  .

W AZS Łódź , bieg na 800m – czas 1min. 58sek.

1971 r. Zatrudniony w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Leszka Rózgi na stanowisku asystenta .

1972 –  Dyplom ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.

1972 – 2014 Udział w krajowych i zagranicznych wystawach ( razem z nieudokumentowanymi) ok. 300- u.

1973  –Ślub z Bożeną Widaj – artysta plastyk –  PWSSP w Łodzi .

1974 –79  Realizacje malarstwa ściennego.

1974 – Praca nad uzyskaniem akwaforty biało-linijnej, pierwsze odbitki.

1977 r. – Narodziny syna Patryka (antropolog, studia: UŁ + Collegium Medicum- UJ .    

 1994  – Śmierć  Mamy.

 1995  –  Kierownik Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, ASP.

2002 – Tytuł Profesora zwyczajnego .

2002 – Członek Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych ( AKUA)

 2005  –  Powołany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jako  ekspert do opracowania Standardów nauczania dla kierunku Grafika dla Uczelni Wyższych. Opracował  standardy  dla I i II stopnia  +  standardy dla studiów jednolitych.

 2006  –  Przewodniczący sekcji plastycznej –  Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych – Wice przewodniczący AKUA.

2008- 12 –   Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej, ASP.

 2014 – Laureat około 30-u nagród w konkursach plastycznych.

2021 – Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis – złoty”

 

Wystawy indywidualne:

1965 r. – Wystawa Rysunku, ŁDK, Łódź
1968 r. – Wystawa Grafiki, KMPiK, Łódź
1969 r. – Wystawa Malarstwa, „Galeria 77”, Łódź
1971 r. – Wystawa Malarstwa, „Klub Dziennikarza”, Łódź
1972 r. – Wystawa Grafiki, KMPiK, Łódź
1972 r. – Wystawa Malarstwa, „Galeria77”, Łódź
1974 r. – Wystawa Grafiki, KMPiK, Łódź
1990 r. – Wystawa Grafiki, Galeria PWSSP, Łódź
2000 r. – Wystawa Grafiki i Rysunku, Bałucka Galeria Sztuki, Łódź
2006 r. – Wystawa Grafiki, Europejskie Centrum Kultury „LOGOS”, Łódź
2009 r. – Wystawa Malarstwa, Galeria 526, Łódź
2010 r. – „MUSZLE” – Wystawa Grafiki, „Galeria 3-y Ramy”, ASP Wrocław
2011 r. – „Od Drzeworytu Do Druku Cyfrowego” grafika, „Galeria Politechnika”, Łódź
2014 r. – Wystawa Grafiki, „Galeria 144” ASP, Łódź
2020 r. – EGG- wystawa: malarstwa, rysunku, grafiki i instalacji „75 lat ASP w Łodzi”, ASP
2021 r. – STANECKI – ARTIS 50, wystawa retrospektywna malarstwa, rysunku, grafiki i instalacji, Galeria Kobro , ASP w Łodzi

Nagrody:

1971 r. – Stypendium Roczne Graficznej Pracowni Doświadczalnej w Łodzi
1973 r. – World Print Competition 73, USA, San Francisco – Nagroda
1973 r. – III Ogólnopolski Konkurs na Grafikę, Łódź, Nagroda Specjalna
1973 r. – VI Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Marynistyczną, Szczecin, Wyróżnienie
1974 r. – Konkurs na Grafikę i Rysunek ,Łódź, I Nagroda
1974 r. – Konkurs na Grafikę i Rysunek ,Łódź, Nagroda BWA
1974 r. – Konkurs na Grafikę i Rysunek ,Łódź, Wyróżnienie
1974 r. – VII Ogólnopolski Konkurs na Grafikę Marynistyczną, Szczecin, Wyróżnienie
1974 r. – Nagroda Rektora PWSSP
1974 r. – Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Sztuki
1975 r. – IV Ogólnopolski Konkurs na Grafikę, Łódź, III Nagroda
1975 r. – XXX- lecie Zwycięstwa nad Faszyzmem, Warszawa, III Nagroda
1975 r. – VIII Ogólnopolski Konkurs na grafikę Marynistyczną, Sopot, Wyróżnienie
1975 r. – Konkurs na Obraz Sztalugowy, Łódź, Wyróżnienie
1975 r. – Ogólnopolski Konkurs XXX-lecia PRL „Człowiek”, Warszawa, II nagroda
1975 r. – Ogólnopolski Konkurs XXX – lecia , II Nagroda
1975 r. – Ogólnopolski Konkurs XXX – lecia, Nagroda Specjalna
1976 r. – Nagroda Rektora PWSSP
1977 r. – Najlepsza grafika Okręgu Łódzkiego: II- go kwartału ,Wyróżnienie
1977 r. – Najlepsza grafika Okręgu Łódzkiego: III-go kwartału, Wyróżnienie
1977 r. – Najlepsza grafika Okręgu Łódzkiego: IV-go kwartału , Wyróżnienie
1977 – V Ogólnopolski Konkurs na grafikę, Łódź, III Nagroda
1977 – Konkurs na Pamiątkę Miasta Łodzi, Nagroda
1977 – Nagroda Rektora PWSSP
1977 – Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Sztuki
1979 – Nagroda Rektora PWSSP
1980 – Ogólnopolski Konkurs ”Rodzina”, PAX +VERITAS, Łódź, I Nagroda
1980 – Nagroda Rektora PWSSP
1981 – Ogólnopolski Konkurs na Ex Libris dla Papieża, Wrocław, III Nagroda
1983 – Nagroda Rektora PWSSP
1983 – Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Sztuki
1989 – Konkurs na Malarstwo, Grafikę i Rysunek, SPAMiG, Łódź, Wyróżnienie I, Wyróżnienie II
1991 – XII Ogólnopolski Konkurs na Grafikę, Łódź, Nagroda
1995 – XXIII Premio Internazionale Di Grafica del Pomero, Madggio, Złoty Medal za Grafikę
1996 – Nagroda Rektora ASP
2011 – Nagroda Rektora ASP
2012 – Nagroda Rektora ASP
2014 – Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis – srebny”
2021 – Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis – złoty”

Wystawy zbiorowe w Polsce:

1965 – V Wystawa Pokonkursowa Plastyków – Amatorów, Łódź
1973 – Wystawa Pokonkursowa „VII Wiosna Opolska”. Opole
1973 – III Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Łódź
1973 – Doroczna Wystawa Okręgowa ZPAP, Łódź
1973 – Wystawa „XXX- lecie Wojska Polskiego”, Warszawa
1973 – III Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, Poznań
1974 – VII Wystawa Polskiej Grafiki Marynistycznej, Szczecin
1974 – Wystawa Pokonkursowa na Grafikę i Rysunek, Łódź
1974 – Doroczna Wystawa Okręgowa ZPAP, Łódź
1974 – I Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa „S port w Sztuce”, Łódź, Katowice, Spała, Warszawa
1975 – IV Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Łódź
1975 – Ogólnopolska Wystawa „XXX- lecie Zwycięstwa nad Faszyzmem”, Warszawa
1975 – Ogólnopolska Wystawa „XXX –lecia PRL”, Warszawa
1975 – Ogólnopolska Wystawa „VII Złote Grono”, Zielona Góra
1975 – Pokonkursowa Wystawa na Obraz Sztalugowy, Łódź
1976 – Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Sport w Sztuce”, Katowice
1976 – Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Warszawa
1976 – Pokonkursowa Wystawa „Pejzaż Łódzki” Łódź
1976 – Pokonkursowa Wystawa na Grafikę i Rysunek, Łódź
1977 – Ogólnopolska Wystawa „Sport w Sztuce”, Warszawa
1977 – V Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa na Grafikę, Łódź
1977 – Najlepsza Grafika II-go kwartału, Łódź
– Najlepsza Grafika III-go kwartału, Łódź
– Najlepsza Grafika IV –go kwartału, Łódź
1977 – VII Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Zachęta, Warszawa
1978 – Pokonkursowa Wystawa na Obraz „ Portret Łodzi”, Łódź
1978 – Pokonkursowa Wystawa ‚Sport w sztuce”, Łódź
1979 – Pokonkursowa Wystawa na Pamiątkę m. Łodzi, Łódź
1979 – VI Pokonkursowa Ogólnopolska Wystawa Miniatury Graficznej, Łódź
1980 – Wystawa Pedagogów „ XXXV Lat PWSSP”, Łódź
1980 – II Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Sacrum w Sztuce”, „Pax”i „Veritas” ,Łódź
1981 – VII Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafik, Łódź
1983 – Wystawa Malarstwa i Grafiki, Galeria „ Węzeł”, Duszpasterstwo Akademickie, Łódź
1983 – Wystawa „ 10 lat Współpracy Artystycznej Gdańska z Miastem Turku, Muzeum Narodowe w Gdańsku
1983 – Laureaci Ogólnopolskich Konkursów GPD, Łódź
1984 – VIII Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Łódź
1984 – Grafika „Interart”, Poznań
1985 –„ Jestem” Wystawa w Galerii „ Nawa św. Krzysztofa”- Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Kościół oo.Jezuitów, Łódź
1985 – Grafika „Interart”, Poznań
1985 – Wystawa Grafików Łódzkich Galeria „Art.”, Warszawa
1986 – Grafika Łódzka- Salon Sztuki Współczesnej, Ursynów – Warszawa
1986 – Wystawa Łodzianie Współpracujący z Galerią „Art”, Warszawa
1986 – Ogólnopolska Wystawa „Pokój w Sztuce”, Szczecin
1987 – X Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Łódź
1988 – Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Grafiki „Źródło 88”, Biała Podlaska
1988 – Wystawa Katedry Grafiki Warsztatowej, Galeria PWSSP, Łódź
1989 – Konkurs na Malarstwo, Grafikę, Rysunek „Propozycje” ZPAMiG, Łódź
1989 – XI Ogólnopolski Konkurs na Grafikę, Łódź
1991 – XII Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Łódź
1992 – Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Bielska Jesień
1994 – XIII Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Łódź
1995 –Jubileuszowa wystawa „ PWSSP – 50 lat”, „Wokół Metafory”, C.M. Włókiennictwa, Łódź
1998 – „Wystawa prac pedagogów” ASP, Park Sienkiewicza, Łódź
2003 – IX Wystawa i Aukcja Dzieł Sztuki, Lubiń
2004 – Wystawa prac pedagogów Katedry Grafiki Warsztatowej ASP Ministerstwo Kultury, Warszawa II
2005 – Drogi Współczesnej Grafiki z Łodzi do Urbino – ASP w Łodzi
2005 – Drogi Współczesnej Grafiki z Łodzi do Ubbino , Urbino, Włochy
2008 – Łódź Wystawa Grafiki Katedry Grafiki Warsztatowe j, Rondo Sztuki Katowice
2006 – Habemus Papam , wystawa ogólnopolska , Galeria Aula Jana Pawła
2008 – Pokonkursowa Wystawa Plastyczna Poświęcona Pamięci Papieża Jana Pawła II, Galeria Aula Jana Pawła II, Łódź – Andrzejów
2008 – 13 Międzynarodowa Wystawa, Małe Formy Grafiki, Łódź
2009 – Grafika Katedry Grafiki Warsztatowej w ASP we Wrocławiu
2009 – Gdyński Przegląd Grafiki „Sport w Grafice – Gdynia 2009”. Hala Sportowo- Widowiskowa. Gdynia
2009 – Grafika polska, sztuka i edukacja. Pałac Sztuki, Kraków
2010 – – Gdyński Przegląd Grafiki. Sport w Grafice – Gdynia 2009. Galeria Pod Plafonem, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
2010 – Jeśli chcesz znaleźć źródło………. Wystawa plastyczna poświęcona pamięci Papieża Jana Pawła II. Galeria Aula Jana Pawła II. Łódź-Andrzejów
2011- Łódź miasto grafiki. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Ośrodek Propagandy Sztuki. Łódź
2012- Łódzka Szkoła Grafiki. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice,
2012 – Grafika i edukacja. Polskie uczelnie artystyczne. Pałac Sztuki TPSP, Kraków
2012 – Wystawa Katedry Grafiki Warsztatowej,” Dom Ogrodnika”, Łódź
2013 – VI Graficzny Białystok, Galeria SPODKI, Białystok
2014 – Wystawa Grafiki Artystycznej. Showroom 87, Łódź
2014 – Leszek Rózga, Profesor – Adepci, Galeria Kobro – ASP Łódź

Udział w wystawach miniatury graficznej:

1971 – V Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Malbork
1972 – XIV Międzynarodowy Kongres Ex Librisu , Helsingor, Dania
1973­­ – VI Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Malbork
1974 – III Współczesny Ex Libris Polski, Rzeszów
1974 – XV Międzynarodowy Kongres Ex Librisu, Bled, Jugosławia
1974 – Renaissance De L’Ex libris L’Europe De L’Esty, Nancy, Francja
1975 – VII Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Molbork
1975 – Międzynarodowa Wystawa Ex Librisu, Museu de Orni, Portugalia
1976 – Pokonkursowa Wystawa Ex Libris dla Bibliotek Poznania, Poznań
1976 – XVI Międzynarodowy Kongres Ex Librisu, Lizbona, Portugalia
1977 – VIII Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Malbork
1977 – Pokonkursowa Ogólnopolska Wystawa „Ex libris dla Muzeum Lenina w Warszawie’ Warszawa
1977 – Poolse Exlibris, In Het Stedelijk Museum, Sint – Niklaas, Belgia
1977 – Pokokursowa Wystawa Ex Librisu, Biblioteka im. E. Raczyńskiego, Poznań
1978 – XVII Congresso Internazionale Dell’Ex Libris All’Insegna CARPE DIEM, Lugano, Szwajcaria
1979 – Małe Formy Grafiki, Międzynarodowa Wystawa – Łódź
1979 – IX Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Malbork
1980 – Międzynarodowy Konkurs na Małą formę Grafiki” 1500 lecie Św. Benedykta”
Wystawa Pokonkursowa, Klasztor Benedyktynów, Lubiń
1981 – Małe Formy Grafiki, Międzynarodowa Wystawa, Łódź
1982 – XIX International Ex-Libris Congress Oxford, The Bookplate Society, London
1982 – Polish Contemporary Exlibris, Polish Cultural Institute, London
1983 – Ogólnopolski Konkurs „ Ex libris dla Papieża Jana Pawła II” „PAX’ i „Veritas” – Wrocław
1985 – XI Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Malbork
1986 – La Musique Dans, L’Ex- Libris, Concours International, Nancy, Francja
1986 – Inter- Ex libris, Frederiksharn, Dania
1986 – International Ceuterick Ex Libris Competition, Belgia
1987 – The 2nd Annual International Ex Libition of Miniature Art Del Bello Gallery. Toronto, Kanada
1988 – Concorso Internationale Ex Libristico “Gabriele D’Annunzio”, Pescara, Włochy
1988 – XII Międzynarodowe Biennale Ex Librisu Współczesnego, Malbork
1993 – Małe Formy Grafiki , Międzynarodowa Wystawa – Łódź
1996 – Małe Formy Grafiki – Międzynarodowa Wystawa – Łódź
1996 – 2ND INTERNATIONAL MINIGRAPHICS, BIENNALE, Vilnius, Litwa
2008 – 13 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki – Łódź

Wystawy zbiorowe za granicą:

1973 – World Print Competition 73, San Francisco Museum of Art., USA
1974 – Wystawa Grafiki Marynistycznej, Turku, Finlandia
1974 – 2-ND, New Hampshire International Graphis Annual, Nashua, USA
1975 – Polskie Malarstwo i Grafika, Galeria Szibka 6, Sofia, Bułgaria
1975 – „Mare-75” Wystawa Grafiki Marynistycznej, Turku, Finlandia
1975 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki , Epinal, Francja
1976 – „Iskusstwo Narodu”, Moskwa, ZSRR
1976 – „Kunst im Diensteder Gesellschaft” , Berlin, DDR
1976 – Inter-Grafik 76, Międzynarodowa Wystawa Grafiki, Berlin, DDR
1977 – VI Bienal Internacional Del Deporte En Las Bellas Artes, Palacios De Exposiciones Del Retiro, Madryt, Hiszpania
1977 – Międzynarodowe Biennale Grafiki, Epinal, Francja
1977 – “Ccac World Print Competition 77”, san Francisco, USA
1980 – Inter-Grafik 80, Ausstellungszentrum am Fernsehturm, Berlin,DDR
1988 – Wystawa Grafiki, Galerie Dijkstra, Amsterdam, Holandia
1995 – Tokyo International Mini- Print Triennale, Tokyo, Japonia
1995 – XXIII Premio Internazionale Di Grafica Del Pomero, Włochy
1998 – XXVI Premio Internazionale Di Grafica Del Pomero, Włochy
2005 – Grafika z Łodzi, Międzynarodowe Centrum Grafiki w Urbino, Włochy
2005- Międzynarodowy konkurs na miniaturę graficzną Kochi – Japonia
2005 – PREMIO ACQUI,7th Internazional Biennial of Engraving, Acqui Terme, Włochy
2009 – Wzajemne Oddziaływanie Flottmann Hallen, Galeria Harre , Niemcy
2010 – Contemporary Polish Printmaking Exhibition. Tianjin Academy of Fine Arts, TAFA Gallery Floor 2. Tianjin, Chiny.
2011 – Contemporary Polish Printmaking Exhibition , A&D Art Gallery, Kyung Hee University, Seoul, South Korea
2012 – Contemporary Polish Printmaking Exhibition , Lalit Kala Akademi Galleries, New Delhi, Indie

Wystawy wraz ze swoimi studentami :

1995 – Promocyjny pokaz grafik studentów Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej – Galeria 86, Łódź
1996 – Wystawa „Grafiki Dziewięciu” z pracowni PPGW, Galeria „Adi Art”, Łódź
1998 – Wystawa „Grafiki Sześciu”, Galeria „Adi Art”, Łódź
1999- Wystawa grafik studentów Galeria 526- Krzemieniecka, Łódź
2000 – Wystawa grafik studentów Galeria 526- Krzemieniecka, Łódź
2001 – Wystawa Linorytu i Sitodruku, Galeria Rondo, Łódź
2002 – Wystawa Sucha Igła, Galeria GM ,Biuro Senatorskie Grzegorza Matuszaka, Łódź
2002 – „Miasto, Pejzaż Miejski, wystawa grafiki, Galeria- Biuro Senatorskie Grzegorza Matuszaka, Łódź
2003 – Wystawa „Kobieta”, wystawa grafiki, Galeria GM, Biuro Senatorskie Grzegorza Matuszaka, Łódź
2003- „Wiosna- Lato” Wystawa Grafiki Studentów, Galeria GM, Biuro Senatorskie Grzegorza Matuszaka, Łódź
2004 – „Egzystencja” Wystawa Grafiki Studentów, Galeria GM, Biuro Senatorskie Grzegorza Matuszaka, Łódź
2005 – „Portret” Wystawa Grafiki Studentów, Galeria GM, Biuro senatorskie Grzegorz Matuszaka ,Łódź
2009 – Galeria Mistrzów Canson, Hanna Łuczak i Anna Sidowska, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
2011 – Wystawa Poplenerowa „Urbino 09”, Galeria „BLOK”ASP, Łódź
2011 – Warsztaty Graficzno- Rysunkowe, „C8/X3/Luboradów”, ASP Wrocław
2011 – Sympozjum Graficzno –Malarskie „Orneta”, Wystawa Poplenerowa, Orneta
2011 – Wystawa „Plener Urbino” Galeria 3-y Ramy” ASP Wrocław
2012 – Sympozjum Graficzno- Malarskie, „ WYDMY 2012”, Wystawa Poplenerowa, Słowiński Park Narodowy, Łeba
2014 – „Koty w Marcu” wystawa grafiki, „Muzeum Fabryki” , Łódź
2014 – „Miasto” wystawa grafiki, „Muzeum Fabryki”, Łódź

 

 

Relacja z jubileuszu w ASP w Łodzi:

https://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4288%3A140916-stanecki&catid=142%3Ainne-wystawy&Itemid=195&lang=pl

 

 

666
W technikum geodezyjnym
kon.m.
Pasja jeździectwo

 

Bmw1.m.
Z przyszłą żoną

 

444
Na plenerze z Władysławem Kozakiewiczem polskim lekkoatletą złotym medalistą olimpijskim w skoku o tyczce z Moskwy z roku 1980

 

222

 

333
Z modelką

 

W pracowni z Chrisem Nowickim

 

 

jlstan
Ze studentkami na plenerze w Urbino

 

Urbino

 

 

Stanecki razem 1
w różnych odsłonach

 

Plener w Ornecie

 

11
Plener w Urbino – Profesor J.L Stanecki wraz z asystentem Markiem Herbikiem i studentami