Rysunek

EZIMBIA, draw. 50x70 cm,2015
EZIMBIA, draw. 50×70 cm,2015

 

 

EZIMBIA II, 100×70 cm, 2015

 

 

Cycle - Souci, LEAKAGE, draw.,50x35 cm, 2014
Cycle – Souci, LEAKAGE, draw.,50×35 cm, 2014

 

 

Cycle – Souci, LEAKAGE, draw.,50×35 cm, 2014

 

Cycle- Souci, INDLUWABU, rysunek, 50×70 cm,2014

 

TEREST,draw.60×43 cm 2007

 

Increases, draw. 90×60, 2005.

 

Stalin Indian chief,draw. , 100x70.,2004
Stalin Indian chief,draw. , 100×70.,2004

 

Flower blossom, draw., 2003
Flower blossom, draw., 2003

 

 Attyla,d...,100x70, 2002
Attyla,d…,100×70, 2002

 

Double forest,d…,100×135, 2001

 

Foreest, d…,100×70, 2000

 

Roundabout, drawing,2000
Roundabout, drawing, 2000

 

Angel apocalypse. draw.. 1999
Angel apocalypse. draw.. 1999

 

Succeed,draw..1998
Succeed,draw.. 1998

 

Feet, draw.1996
Feet, draw. 1996

 

Brain.draw. 1996

 

 

Liftii,draw.1995
Liftii,draw. 1995

 

Artists, draw.,1994

 

Tongues,draw., 1993
Tongues,draw., 1993

 

Red Sea, draw.- collage,1991
Red Sea, draw.- collage,1991

 

 

Ecology,draw. 1989
Ecology,draw. 1989

 

Inflorescence,draw.-colage.1987
Inflorescence,draw.-colage. 1987

 

Maze, d...,1986
Maze, d…,1986

 

Egg, draw. 1985

 

 

Inflores,draw.-colage, 1984
Inflores,draw.-colage, 1984

 

Gape, draw.-collage, 1983
Gape, draw.-collage, 1983

 

Greeting from cactus, 1982
Greeting from cactus, 1982

 

Herb,draw. 1981
Herb,draw. 1981

 

Beaka, draw., 1981
Beaka, draw., 1981

 

Bottom shell, draw.1980
Bottom shell, draw. 1980

 

Breast shell, sdraw. 1979
Breast shell, sdraw. 1979

 

Dream summer, 1978
Dream summer, 1978

 

Flamboyance, draw. 1977
Flamboyance, draw. 1977

 

Kosmis Maioris ,draw.,1977
Kosmis Maioris ,draw.,1977

 

Duo,draw. 1973
Quadr0, draw. 1974

 

Triple,draw. 1974
Triple,draw. 1973

 

Nanona , draw., 1973
Nanona , draw., 1973

 

Trumpet,draw. 1972
Trumpet,draw. 1972

 

Source,collage, 1971
Source,collage, 1971